Psicopedagogia

 • Reeducació psicopedagògica
 • Desmotivació
 • Trastorn de l'aprenentatge
  • De la lectura i escriptura (dislèxia).
  • De la grafia (disgrafia).
  • De l’ortografia (disortografia).
  • De les matemàtiques (discalcúlia).
 • Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat.
 • Trastorn de l’aprenentatge no verbal.
 • Altes capacitats
 • Nens amb necessitats educatives específiques, que necessiten un suport al seu aprenentatge.
 • Alteracions en el processament auditiu.

Carrer Francesc Layret, 52, 3-2. Badalona (Barcelona)

©Copyright. Todos los derechos reservados.