Teràpia Infantil i Adolescència

 • Trastorn de l'estat d'ànim.
 • Autoestima.
 • Trastorn del control dels impulsos i de la conducta.
 • Ansietat.
 • Relació entre germans.
 • Trastorn de l’espectre de l’autisme.
 • Trastorn del vincle.
 • Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.
 • Trastorns per tics.
 • Trastorn psicòtic.
 • Trastorn obsessiu compulsiu.
 • Trastorns relacionats amb traumes i factors d’estrès.
 • Dol i pèrdues.
 • Trastorn de la son.
 • Abús de substàncies i altres addiccions.